Mūsu misija ir palīdzēt vietējiem ražotājiem palielināt peļņu izmantojot digitālo mārketingu.

Kontakti

Lietošanas nosacījumi
Šis lietotāja līgums regulē attiecības starp https://MIRALTEK.lv īpašnieku (turpmāk tekstā MIRALTEK.lv vai Administrācija) un vietnes lietotāju (turpmāk Līgums).

MIRALTEK.COM nav saistīts ne ar vienu ziņu organizāciju.


Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat šī līguma noteikumiem.

Ja nepiekrītat šī līguma nosacījumiem, neizmantojiet vietni MIRALTEK.lv!


Līguma priekšmets
Administrācija piešķir lietotājam atļauju vietnē iesniegt šādu informāciju:


Līguma priekšmets
Lietotājam ir piešķirta administrācijas atļauja ievietot vietnē šādu informāciju:

– Teksta dati

– Hiperteksta saites uz resursiem citās vietnēs


Pušu tiesības un pienākumi
Lietotājam ir tiesības: – veikt informatīvu meklēšanu vietnē;

– izmantot vietni, lai iegūtu informāciju;

– izmantot vietni satura ģenerēšanai;

– reproducēt informāciju citās vietnēs ar attiecinājumu

– piespiest administratoru slēpt jebkādu informāciju, ko lietotājs iesniedzis vietnei

– personīgi, nekomerciāli izmantot vietnes informāciju

– ar administrācijas atļauju izmantot vietnes informāciju komerciāliem nolūkiem

Administrācijai ir tiesības: – izstrādāt, mainīt vai atcelt noteikumus pēc saviem ieskatiem un reaģējot uz nepieciešamību

– noteikt ierobežojumus piekļuvei jebkurai vietnē esošajai informācijai

– pievienot, grozīt vai dzēst datus

– konta dzēšana

Lietotājs apņemas: – netraucēt vietni

Lūdzu, neautomatizējiet datu vākšanu un/vai mijiedarbību ar Vietni un tās pakalpojumiem, izmantojot skriptus (programmas).
Administrācija piekrīt: – uzturēt stabilu vietu, ja vien tas nav neiespējami no tās neatkarīgu apstākļu dēļ.


Pušu pienākumi – nepārvaramas varas situācijas gadījumā (militārās operācijas, ārkārtas stāvoklis, dabas katastrofa utt.)

– administrācija nav atbildīga par nesakritību starp paredzētajiem un faktiskajiem saņemtajiem pakalpojumiem.

Administrācija nav atbildīga par trešo pušu pakalpojumiem.

– nepārvaramas varas situācijās (militārās operācijas, ārkārtas stāvoklis, dabas katastrofa utt.) Administrācija nesniedz garantijas par Lietotāja informācijas drošību vai informācijas resursa turpmāku darbību.


Līguma noteikumi
Šīs vietnes izmantošana nozīmē šī Līguma piekrišanu.

Līgums kļūst spēkā neesošs, ieviešot jaunu versiju.

Administrācija patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt šo līgumu.

Vadība neinformē lietotājus par izmaiņām Līgumā.